X
تبلیغات
رایتل

کِم سِنتر

کاربرد سنسور ها در ربات

هر رﺑﺎت ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺑﺰاری اﺳﺖ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻳﮏ رﺑﺎت ‪ maze solver ﺑﺮای‬ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺤﻞ و ﻓﺎﺻﻠﻪ دﻳﻮارها ﻳﺎ ﻳﮏ ‪ line follower‬ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺧﻂ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ وﺳﻴﻠﻪ ای اﺴﺖ ﮐﻪ‬ وﺿﻌﻴﺖ ﻋﺎﻣﻠﯽ در ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎرج را ﺑﻪ شکل ﺳﻴﮕﻨﺎل الکترﻳﮑﯽ ﺑﻪ آن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﻮجه ﺑﻪ ﻧﻴﺎز‬ ﺧﻮد از حسگرهای ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. در اﻳﻦ جا ﺑﺎ ﺗﻮجه ﺑﻪ ﻧﻮع ﻧﻴﺎزﻣﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻨﺴﻮرهای ﻧﻮری را ﻣﻮرد‬ ‫ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دهیم بنابر این به بررسی مقاومت نوری می پردازیم

ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻮری photoresistor

جالب است بدانید اﺳﺎس ﮐﺎر اﻳﻦ‬ ‫ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺮ ﺧﻮاص ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ ﺳﻄﺢ ﺳﻮلفید ﮐﺎدﻣﻴﻮم اﺳﺘﻮار اﺳﺖ.‬ ‫اﺳﺎس ﮐﺎر ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻮری ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎدﻩ اﺳﺖ؛ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻳﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ شدت ﻧﻮر رﺳﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﺁن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، اما از ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ در الکتروﻧﻴﮏ دادﻩ ها ﺑﻪ ﺻﻮرت ولتاژ ﻇﺎهر ﻣﯽ شوند ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ شکلی اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣﻘﺎوﻣﺖ را‬ ‫ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ولتاژ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﻨﻴﻢ. خوشبختانه اﻳﻦ ﮐﺎر ﭼﻨﺪان دشوار ﻧﻴﺴﺖ، ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ از ﻗﺎﻧﻮن اهم و ﻳﮏ ﺗﻘﺴﻴﻢ ولتاژ ﺳﺎدﻩ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﻴﻢ:‬

‫در شکل زیر خروجی ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ از راﺑﻄﻪ  زﻳﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ  ﻣﯽ ﺁﻳﺪ:                    

                                                                                                                   ‫(( 2‪Voutput = Vcc * (R2 / ( R1 + R‬‬

ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﻨﺴﻮرها در رﺑﺎت ‬

فرض کنید در یک مدار معمولی مقاومت R2 برابر 500 اهم و Vcc برابر 5v باشد ، اکنون هنگامی که مقاومت نوری در تاریکی کامل قرار گیرد مقاومت آن حدود 2k است و ولتاژ خروجی تقریبا صفر است هنگامی که در مقابل نور مستقیم قرار می گیرد مقاومت آن به حدود 20 اهم کاهش یافته و ولتاژ خروجی تقریبا 75v می شود

بدین روش موفق می شویم یک حالت فیزیکی محیط را به سیگنال الکتریکی تبدیل نماییم و به عبارت دیگر برای سنسور خود یک گیرنده بسازیم

ادامه دارد....

برگرفته از سایت های Sensors.blogfa و autori

نظرات (2)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
سلام.۱۰۳۰۷باید بیشتر توضیح بدهید
شنبه 1 آبان‌ماه سال 1389 ساعت 16:28
امتیاز: 0 0

فقط کپی کردین
منظورم از سایتهای دیگه س!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
چهارشنبه 3 آذر‌ماه سال 1389 ساعت 15:54
امتیاز: 0 0
پاسخ:
خیلی ممنون دوست عزیز
باید جهت اطلاع دوست عزیز عرض کنم که :
اولا اطلاع رسانی مطالب دست اول علمی و به عبارت بهتر کشفیات و اختراعات افراد برای معرفی به جهان و دانشمندان از کانالهای بسیار معتبر علمی مثل مقالات مجله های تخصصی ، سمینارها و ... صورت می گیره نه از طریق یک وبلاگ شخصی
ثانیا : بنده هم هرگز ادعایی در نسبت دادن این مطالب به خودم ، نداشته و ندارم. هدف من جمع آوری مطالب مرتبط با موضوع وبلاگ از منابع متفرقه ( اینترنتی ، کتب علمی ، مجلات و ...) و قراردادن آنها در یک محیط مجازی برای دسترسی راحت تر علاقمندان است.
ثالثا اینکه برای دوستان عزیزی که دنبال کسب اطلاعات خاصی هستند ، مهم خود اطلاعات است نه اینکه جمع کننده آنها در این وبلاگ چه کسی یا کسانی است و این اطلاعات می توانند شروعی باشند برای یک فعالیت علمی عمیق تر و دقیق تر

موفق باشید